Administratie

PRIMĂRIA ORAŞULUI  BAILE HERCULANE

Localizare Primarie

Unde altundeva putea sa funcţioneze Primăria orasului Băile Herculane , decât intr-o clădire situată in apropierea centrului vechi  la un pas de istorie, in prezent, pregătind viitorul.

primaria

Primăria oraşului  Băile Herculane este o institutie bugetară, având personalitate juridică,   reprezentată prin Primarul oraşului .

Primăria orasului Băile Herculane si serviciile publice aflate sub autoritatea administratiei publice locale funcţioneaza in temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

Obiectivul activităţii sale este administraţia publică locală, respectiv soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale şi ducerea la indeplinire a hotărârilor Consiliului Local al oraşului Băile Herculane .

Servicii publice locale

Serviciile legate de infrastructura edilitară: alimentare cu apă potabilă şi canalizare, colectarea şi eliminarea deşeurilor, transportul local, iluminatul public, cablul TV şi internet, telefonie şi distribuţie energie electrică sunt asigurate de 10 societăţi comerciale din domeniu, cu capital de stat sau private. În oraşul Baile Herculane funcţionează următoarele instituţii publice descentralizate:

  • Administraţia Finanţelor Publice – Băile Herculane;
  • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Punct de Lucru Băile Herculane;
  • Inspectoratul Teritorial de Munca Băile Herculane;
  • Apele Române Banat – Punct de Lucru Băile Herculane;
  • Inspectoratul de Politie;
  • Pompierii, Jandarmeria;
  • Ocolul Silvic Băile Herculane;
  • Serviciul Judetean de Ambulanta;
  • Centrul Meteorologic Regional Banat-Crişana;

Primarii de a lungul timpului în Băile Herculane 

Perioada

Nume și prenume

1924-1948

Dr.Marius Bodiu

1948-1950

Comitetul Provizoriu

1950 -1955

Roșet Pavel

1955-1961

Marin Gheorghe

1961-1965

Bolojan Dumitru

1965-1968

Domilescu Meila

1968 –1969

Creangă Ion

1969-1979

Izverceanu C-tin

1979-1989

Stanciu Viorica

Dec.1989 –ian.1990

Ioan Florian Panduru

Ian.1990 –aug.1990

Baciu Mihai

1990-1992

Ing.Cadariu Gheorghe

1992-1996

Dr.Gogaltan Iancu

1996-2000

Albu Petru dorin

2000-2004

Popovici Ion

2004-2008

Ing.Oprescu Ion

2008

Vasilescu Nicușor