Acte, documente, formulare tipizate

Ajutor lemne incalzirea locuinta

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOSAR AJUTOR INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE

 1. Copie B.I./C.I.  tuturor membrilor familiei;
 2. Copie certificat nastere copii:
 3. Copie certificat de casatorie;
 4. Copie sentinta de divort (unde este cazul);
 5. Copie hotarare incredintare minori (unde este cazul);
 6. Cupon pensie de intretinere (unde este cazul);
 7. Adeverinta de venit(salariul net);
 8. Cupon pensie;
 9. Cupon ajutor somaj;
 10. Cupon alocatie de stat;
 11. Cupon indemnizatie crestere si ingrijire copil pana la 2 ani;
 12. Adeverinta de venit de la administratia financiara (pentru    toti membrii majori);
 13. Copie act de proprietate;
 14. Copie contract chirie;
 15. Adeverinta Registrul Agricol
 16. Adeverinta din localitatea de domiciliu ca nu au beneficiat de ajutor de incalzire  si Certificat de atestare fiscala (in cazul in care un membru nu are domiciliul in B. Herculane);

Conform Art. 19, alin 1 din OUG 70/2011 titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.  

Pentru mai multe  multe informatii descarcati formularul de mai jos.

ajutor incalzirea locuintei

SPCLEP documente

Carte de identitate