Turism

Profilul turistic al oraşului

Ca oraş cu funcţie dominantă de staţiune balneoclimaterică şi turistică permanentă, Băile Herculane şi zona sa adiacentă  au un profil turistic generat de cele două caracteristici majore:

 • Un patrimoniu balneo-climateric şi cultural cu istoric bimilenar;
 • Un patrimoniu natural excepţional.                                                                                          Actualmente principalele tipuri de turişti sunt reprezentate de pensionari şi sindicalişti veniţi cu bilete de tratament, sportivi aflaţi în cantonament, sau cei interesaţi de turismul montan.

Caracteristici generale ale patrimoniului natural  Ca  produs  turistic staţiunea  face  parte  din  Parcul  Naţional  Domogled – Valea Cernei. Băile Herculane oferă o mare varietate de posibilităţi de tratament balnear: aero-helioterapie, băi termale în bazin descoperit, băi termale sulfuroase şi sărate, în vane şi în bazine acoperite; buvete pentru cură internă cu ape minerale, instalaţii de hidrotermoterapie şi saună, electroterapie, chinetoterapie, hidrochinetoterapie, în bazine; inhaloterapie; cură de teren.

Din staţiune se pot face excursii la ruinele băilor romane, Peştera Hoţilor (Grota Haiducilor), Grota cu Aburi, Crucea Albă, Pietrele Băniţei (Peştera Băniţei) Poiana cu peri, Peştera lui Şerban şi altele. Alături  de  resursele  naturale  extrem  de  variate  şi  de  bogate,  construcţiile edilitare-structuri de primire turistică, obiective turistice, etc.  au reuşit să  creeze  în  anii 70 şi 80 o adevarată  industrie a  turismului ca principală sursă de dezvoltare economică a localităţii, dar şi a zonei turistice în general.

 Caracteristici balneoturistice specifice şi monumente de arhitectură balneară

Caracteristicile apelor de la Băile Herculane sunt bine cunoscute, făcând obiectul a numeroase studii de specialitate, naţionale şi internaţiomale.  În împrejurimile staţiunii Băile Herculane, înşirate de-a lungul Cernei pe o lungime de aproape  4 km, sunt cunoscute 16 izvoare cu apă termominerală, clasificate în 5 grupe în funcţie de caracteristicile fizice, compoziţia chimică şi calităţile curative.

Băile Herculane oferă ape termominerale clorurosodice, bicarbonatate, bromurate, iodate şi sulfuroase cu diverse grade de mineralizare. Apa unora dintre aceste izvoare conţine hidrogen sulfurat în concentraţie de până la 60 mg/l. Izvoarele de la Băile Herculane au o radioactivitate ridicată, fiind comparabile prin valoare cu cele din Franţa de la Vichy şi Mont Dore. Ca factori naturali majori în tratamentele balneare pot fi enumeraţi:

 • un climat temperat de depresiune intramontană cu influenţe submediteraneene, sedativ-indiferent;
 • ape minerale izotermale şi hipertermale (38-60°C), slab radioactive, hipotone, cu diferite compoziţii chimice, care includ valenţe sulfuroase, clorurate, calcice, sodice, clorurate, sodice, calcice şi oligominerale.

Astăzi, statiunea Herculane (încă) dispune de o baza de tratament solidă, având instalaţii adecvate pentru băi termale, buvete pentru cura internă, instalaţii de fizioterapie (electro şi hidroterapie), instalaţii pentru aerosoli cu apă minerală, dotări pentru cultura fizică medicală şi de masaj, etc. Fiecare stabiliment de băi este inzestrat cu instalaţii pentru băi în căzi sau în bazine. Acestea sunt construite din marmura roşie sau albă, din material plastic sau gresie antiacidă. Unele au infruntat timpul şi poartă pe ele patina vremii, altele sunt realizate în perioada contemporană.

 Traseele montane  -pentru a vorbi despre aceste trasee , aducem aminte de Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei  , astfel Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei este al  doilea  ca  mărime  din  România  şi  singurul  care  cuprinde  un  bazin hidrografic ca „o mare ecologică”, celelalte bazine fiind în general suprapuse masivelor muntoase (http://turism.cjcs.ro/ro/parcul-national-domogled.php). Parcul acoperă una dintre cele mai interesante zone din ţară, în care încă din anul 1932, s-a constituit una dintre primele rezervaţii ştiinţifice ale României. Astfel, toate speciile de plante şi animale sau peisaje naturale sunt protejate prin lege Din punct de vedere administrativ, parcul se desfăşoară pe teritoriul a trei judeţe: Caraş-Severin, Mehedinţi şi o mică porţiune din judeţul Gorj.

Parcul are o suprafaţă de 60.100 ha, care include următoarele arii protejate:

 • Rezervaţiile Domogled-Valea Ţăsnei-Vârful lui Stan (4.000 ha);
 • Platoul Coronini-Bedina (2.900 ha);
 • Geanţurile Cernei (1.900 ha);
 • Ciucevele Cernei (1.200 ha);
 • Iauna-Craiova (800 ha);
 • Piatra Cloşanilor (1.700 ha);
 • Cheile Corcoaia şi Cheile Cloşanilor (10 ha).

 

Tradiţii şi specific local

O altă caracteristică importantă pentru turismul din zona Băile Herculane este cea legată de obiceiurile, tradiţiile şi folclorul local, de manifestările şi evenimentele culturale între care poate cel mai cunoscut este  „Festivalul de folclor Hercules”. O descriere documentată, extrem de vie şi amănunţită a vieţii locale cu întreg universul său de activităţi, tradiţii şi manifestări este cea realizată în lucrarea „Turism şi istorie la Băile Herculane – Arc peste timp 1896-2006” de Dorin Bălteanu. Multe dintre cele descrise pot fi văzute, găsite şi degustate în multe localuri şi restaurante tradiţionale din staţiune.

Atracţii turistice locale mai puţin obişnuite

În topul celor „10 hoteluri bântuite”, realizat de America Tours în perioada 2010-2011, la poziţia a patra, se găseşte Hotelul Decebal din Piaţa Hercules, prezentând fantoma unei femei, imortalizată de un cuplu de turişti. O legendă locală spune că sub fundaţiile Hotelului Decebal, vechi de 150 de ani, s-ar ascunde o comoară romană, păzită de această fantomă, pentru a-i ţine departe căutatării de comori.

Obiective turistice în Bãile Herculane


Centrul Imperial Istoric al stațiunii, alcãtuit din clãdiri, monumente istorice de arhitecturã balnearã, construite în sec.XIX, în perioada austriacã de dezvoltare a stațiunii.
Statuia lui Hercules, montatã în 1847, operã a meșterilor Romelmayer și Glantz.

Muzeul de istorie “Gen. Nicolae Cena”-unde se gãsește piatra de altar cu inscripția votivã, datând din anul 153 e.n., consideratã prima atestare epigraficã a staþiunii.

Vila Elisabeta – în curs de reabilitare în cadrul unui proiect cu fonduri guvernamentale. Dupã cum se știe împãrãteasa Elisabeta a vizitat în mai multe rânduri staþiunea, iar în 1887, între 1 martie – 13 aprilie și-a fãcut cura de tratament, locuind în aceastã vilã, special construitã pentru ea.

Bãile Imperiale Austriece unde se gãsesc cabinele în care au fãcut tratament împãratul Franz Iosef și împãrãteasa Elisabeta ( închisã pentru reabiltare).

Muzeul de la parterul Hotelului Roman, unde se aflã
basorelieful lui Hercules sculptat în stâncã prima reprezentare a
celebrului erou antic și copii dupã tabulele romane descoperite în zonã.

Arborele mamut Wellingtonia Gigantea din Parcul Central, originar din California, printre puținele exemplare aclimatizate la noi în țarã.

Gara CFR, construcție inauguratã la 20 mai 1878.

Grota Haiducilor (Peștera Hoților) în care s-au descoperit urme de locuire umanã din
paleolitic.

 

Turism și istorie la Bãile Herculane

Pe urmele împãrãtesei Elisabeta

 • Vila Elisabeta
 • Foișorul Elisabeta
 • Izvorul Elisabeta

Drumul Roman

 • Muzeul de istorie „Gen. Nicolae Cena”
 • Bãile Herculane. Tabula votivã 153 d.Ch.
 • Vestigii apeduct roman lângã Hotel Roman
 • Izvor Hygeea cu inscripția denumirii stațiunii în perioada romanã „AD AQUAS HERCULI SACRAS” („LA APELE SFINTE ALE LUI HERCULE”) Bãile Imperiale Romane, Hotel Roman Mehadia – Castrul Roman Praetorium

Trasee excursie Drumul Roman:
– Defileul Dunãrii (pe apã, croazierã, pe șosea, mijloace auto): Bãile Herculane -Topleț- Orșova – Ieșelniþa – Tabula Traiana pe malul sârbesc – Statuia lui Decebal sculptatã în stânca muntelui – Mânãstirea Mraconia – Cazanele Mari (Peștera Veterani – Sanctuar dacic) – Drobeta Turnu Severin: Bãile Herculane – Topleț – Orșova – Gura Vãii (Muzeu Hidrocentrala Porțile de Fier I) – Drobeta Turnu Severin (Muzeu Porțile de Fier, piciorul Podului lui Apolodor din Damasc de pe malul Dunãrii)
Drumul lui Hercules
Traseu turistic „Pe urmele lui Hercules”, urmând traseul legendei lui Hercules:
– Bãile Herculane – Valea Cernei – Cerna Sat – Cheile Corcoaiei (monument al naturii) – retur – „7 Izvoare” (Sfinxul Cernei – „Capul lui Hercules”), Basorelieful lui Hercules (muzeu Hotel Roman) – Topleț (Sfinxul Bãnãțean) – Defileul Dunãrii (Peștera cu Muscã, de pe Dunãre,dincolo de Cazanele Mari)