Secretariat – Relații cu societatea civilă

Secretariatul este un compartiment subordonat conducerii, cu rolul de a degreva conducerea de unele sarcini auxiliare.

Activitatea în cadrul compartimentului Secretariat presupune desfășurarea unui complex de activități precum preluarea – transmiterea mesajelor telefonice, redactarea înscrisurilor dictate de șefi, sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea, multiplicarea, înregistrarea, clasarea documentelor etc.

Contact :

Telefon: 0255–560.439

Fax: 0255-560.321

Email: primbh@yahoo.com