Compartimente primărie

Organigrama Primariei orasului Băile Herculane ilustreaza structura organizatorica a institutiei, cu ordonarea componentelor intr-o structura piramidala, fixata in liniile relatiilor functionale, interumane sau intre compartimente, precum si tipul acestor relatii (subordonare, coordonare).

Compartimente: Urbanism-Achizitii si investitii publice–domeniul public /privat si spatiul locativ,  Evidenta populatiei, Asistenta sociala, Registru agricol, Oficiu juridic, Cultura, Economic, Voluntari, Transporturi, Resurse umane, Programe-inspectia mediului-monitorizarea serviciilor comunitare 

1. Urbanism

Atribuții: urbanism

2. SPCLEP-SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI Băile Herculane

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor oferim mai jos cateva informatii legate de infiintarea si functionarea acestui serviciu, baza legala, detalii despre documentele necesare eliberarii actelor de identitate, precum si formularele utilizate in operatiunile curente.

Scopul serviciului este acela de a exercita competentele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de stare civila si de evidenta a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor, in sistem de ghiseu unic. Activitatea acestui serviciu se desfasoara in interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

3. Serviciul public de Asistenţă socială

Serviciul de asistenta sociala al Primariei Băile Herculane  are rolul unui suport activ in sprijinirea membrilor comunitatii si a familiilor acestora, aflati in dificultate.

Asistenta sociala este definita drept un „ansamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii.”

4. Registru agricol

5. Oficiu juridic

6. Cultura

7. Economic

8. Servicul Voluntari Situatii de Urgenta

9. Transporturi 

10. Resurse umane

11. Programe-inspectia mediului-monitorizarea serviciilor comunitare