Primăria

Conducerea Primăriei Băile Herculane 

Primarul, viceprimarul şi secretarul oraşului, împreună cu aparatul propriu de specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria oraşului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primar: Cristian Miclău
Viceprimar: Ştefan Peneşel
Secretar: 

Primarul 

Primarul reprezintă autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locala. Primarul indeplineşte o funcţie de autoritate publică, rezolvând treburile publice ale oraşului, in condiţiile legii. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi il controlează, răspunzand de buna funcţionare a administraţiei publice locale.

Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autoritătţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă in culorile drapelului naţional al României pe care o poartă, in mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsatoriilor.

   In exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor ce ii revin, primarul acţioneaza şi ca reprezentant al statului in oras.

Audienţe : 

Primarii de a lungul timpului în Băile Herculane

Perioada Nume și prenume
1924-1948 Dr.Marius Bodiu
1948-1950 Comitetul Provizoriu
1950 -1955 Roșet Pavel
1955-1961 Marin Gheorghe
1961-1965 Bolojan Dumitru
1965-1968 Domilescu Meila
1968 –1969 Creangă Ion
1969-1979 Izverceanu C-tin
1979-1989 Stanciu Viorica
Dec.1989 –ian.1990 Ioan Florian Panduru
Ian.1990 –aug.1990 Baciu Mihai
1990-1992 Ing.Cadariu Gheorghe
1992-1996 Dr.Gogaltan Iancu
1996-2000 Albu Petru Dorin
2000-2004 Popovici Ion
2004-2008 Ing.Oprescu Ion
2008-2015 Vasilescu Nicușor
    2016- Miclău Cristian

 

Viceprimarul oraşului  Băile Herculane – 

Viceprimarul oraşului este ales din rândul consilierilor locali, durata mandatului acestuia fiind egală cu cea a mandatului consiliului local. Viceprimarul exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către primar, în condiţiile legii.

Audienţe : 

Secretarul oraşului Băile Herculane – 

Secretarul oraşului este funcţionar public de conducere.  Secretarul oraşului coordonează compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelară şi asistenţa socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local.