Consiliul Local Băile Herculane

Consiliul local reprezintă autoritatea deliberativă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală.

Consiliul local are iniţiativa şi hotăraşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Numărul membrilor Consiliului Local Băile Herculane  este stabilit prin ordin al Prefectului judeţului Caras-Severin in funcţie de numărul locuitorilor oraşului Băile Herculane  pentru actualul mandat existând un numar de 15 consilieri locali din randul cărora a fost ales Viceprimarul oraşului.

Componenţa  Consiliului Local

 1. Doru Coşei (PNL)
 2. Gore Domilescu (PSD)
 3. Titu Doroi (ALDE)
 4. Sorin Ionescu (PMP)
 5. Radoslav Iovanovici (PSD)
 6. Ionuţ Lalescu (M 10)
 7. Mariana Molnar (PNL)
 8. Gheorghe Orza (M 10)
 9. Horia Pătrulescu (M 10)
 10. George Panduru (PSD)
 11. Ştefan Peneşel (UNPR)
 12. Petru Rain (PMP)
 13. Ilie Rădoi (PNL)
 14. Ioan Sincu (PNL)
 15. Narcis Şeitan (UNPR).

Consiliul Local al Primariei Baile Herculane are în componenţă 6 comisii de specialitate după cum urmează:

Comisia nr. 1 Comisia economico-financiară

X

Comisia nr. 2 Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism

X

Comisia nr. 3 Comisia de munca, protectie sociala, protectia copilului, invatamant, sanatate si familie

X

Comisia nr. 4 Comisia juridical si de disciplina, relatii externe si programe europene

X

Comisia nr. 5 Comisia de sport, culte, activitati social-culturale si turism

X

Comisia nr. 6 Comisia de validare a Consiliului Local al orasului Băile Herculane

X

Hotarari ale Consiliului Local Băile Herculane